dcsimg

ลงทะเบียน

โปรดกรอกข้อมูลตามจริง ที่ตรงกับชื่อ นามสกุล บนบัตรประชาชน
และที่เขียนบนใบเสร็จ เพื่อใช้ยืนยันสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม

"CP ไส้กรอกกลิ่นนมฮอกไกโด เที่ยวกับวิน in เชียงใหม่"

*เมื่อยืนยันแล้ว ไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้